av午夜无码久久老司机

av午夜无码久久老司机

又捣即竹沥,酒KT迮取汁,汁尽为度。令人火邪入肠,干错五脏,重加其烦而死。

 其治法或温,或攻,或清下焦,或利小便,切不可发汗耳。栗则不战,而但心战,摇头鼓颔,遂成寒逆,此阴气内胜,正气虚极,不能胜邪,宜姜附四逆汤以救之,故经曰、阴中于邪内必栗也。

刺入三分,留七呼,灸三壮。如初起之时,头疼身痛,发热恶寒,脉来浮大,即是阳经之表症也。

又有不应下而误攻之,内虚协热,亦为下利者是也。 实者烦躁不已,虚者真阳脱亡。

邪减收涩,用乌梅地榆。大弱风为病,令人发热。

如服一剂无汗,再作汤与之,又复无汗,此营卫乏绝,法当养阴辅正而再汗之,三治无汗者死。左寸盛者,风寒也。

Leave a Reply